Bezpieczna
rezerwacja
Od 01 czerwca Włochy bez obostrzeń
Sprawdź szczegóły

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji

Twój komfort jest dla nas najważniejszy, dlatego rekomendujemy zakup ubezpieczenia, które daje możliwość zwrotu 100% wpłaconych środków w przypadku zdarzeń losowych.

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji w TU Signal Iduna obejmuje aż 21 powodów, w tym nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek, które mogą Ci przeszkodzić we wzięciu udziału w imprezie turystycznej.


Do wyboru możliwy jest jeden z trzech wariantów:
  1. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji, które dotyczy 21 powodów wymienionych w OWU przez TU Signal Iduna.
  2. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji rozszerzone o zachorowanie na COVID-19 (kod CV).
  3. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji rozszerzone o zachorowanie na COVID-19 + kwarantannę (kod CQ).
Suma ubezpieczenia musi odpowiadać cenie całej rezerwacji:
  1. Składka standardowego wariantu ubezpieczenia to 2,95% wartości rezerwacji.
  2. Składka z rozszerzeniem ubezpieczenia o zachorowanie na Covid-19 (kod CV) to dodatkowe 50% składki.
  3. Rozszerzenie ubezpieczenia o zachorowanie na Covid-19 + kwarantanna (kod CQ) to dodatkowe 80% składki.
Oblicz swoją składkę:
Kalkulator ubezpieczenia od kosztów rezygnacji
EUR

 

Najczęstsze pytania:

 

» Jak mogę zapłacić za ubezpieczenie?

Składka płatna jest jednorazowo w złotych polskich w dniu otrzymania na maila oferty ubezpieczenia, do godziny 24:00.

» Kiedy mogę kupić polisę?

– w terminie do 5 dni od daty wystawienia umowy (jeśli do wyjazdu pozostało więcej niż 30 dni),
– w dniu wystawienia umowy (jeśli do wyjazdu pozostało 30 dni lub mniej).

» Kogo dotyczy ubezpieczenie?

Ubezpieczonego, współuczestnika podróży i osób im bliskich.

» Jakie powody są brane pod uwagę w przypadku rezygnacji?

Ubezpieczenie w TU Signal Iduna w wariancie podstawowym obejmuje aż 21 powodów rezygnacji m.in. nagłe zachorowanie ubezpieczonego lub nieszczęśliwy wypadek (§ 10 str. 14 OWU).

» Co obejmuje rozszerzenie ubezpieczenia o zachorowanie na COVID-19 (kod CV)?

Możliwość ubiegania się o 100% zwrotu w sytuacji nagłego zachorowania Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży na COVID-19, potwierdzonego diagnozą medyczną (sam pozytywny wynik testu nie wystarczy).

» Co obejmuje rozszerzenie ubezpieczenia o zachorowanie na COVID-19 lub kwarantannę (kod CQ)?

Możliwość ubiegania się o 100% zwrotu w sytuacji nagłego zachorowania na COVID-19 potwierdzonego diagnozą medyczną lub obowiązkowej kwarantanny/izolacji Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży czy ich dzieci, która nie zakończy się do dnia wyjazdu.

» Jakie dane są potrzebne do wykupienia ubezpieczenia?

Imię i nazwisko oraz data urodzenia każdego uczestnika oraz miejsce zamieszkania, adres email i telefon osoby ubezpieczającej.

» Czy osoba posiadająca ubezpieczenie kosztów imprezy turystycznej może zrezygnować z imprezy w przypadku zachorowania bliskiej osoby?

Tak, w przypadku zachorowania osoby bliskiej, gdy niezbędna jest opieka Ubezpieczonego nad chorym.

» Czy osoba cierpiąca na chorobę przewlekłą może ubezpieczyć się od kosztów rezygnacji z imprezy?

Tak, pod warunkiem wykupienia zwyżki za chorobę przewlekłą (dodatkowe 50% składki).

» Czy mogę zrezygnować z wyjazdu, jeśli u mojej bliskiej osoby wystąpi zaostrzenie choroby przewlekłej?

Tak, pod warunkiem wykupienia zwyżki za chorobę przewlekłą.

 

Pliki do pobrania:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Koszty Imprezy Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje

21 powodów rezygnacji – paragraf 10 str. 14 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Koszty Imprezy Turystycznej

Zgłoszenie szkody z tytułu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji

 

16

LAT NA
RYNKU

205 tys.

ZADOWOLONYCH
KLIENTÓW

300

HOTELI WE
WŁOSZECH

ZADZWOŃ

71 725 40 68