W każdej dziedzinie na świecie tylko doświadczenie i wykształcenie są gwarancją jakości. Podobnie jest w narciarstwie. Nie wystarczy dobrze jeździć technicznie na nartach, aby szkolić innych. Certyfikat profesjonalnego instruktora narciarstwa SITN PZN poziomu ISIA lub IVSI wymaga wielu lat treningu, szkoleń i zdania wymagających egzaminów.

W Ski Planet wszyscy instruktorzy to Instruktorzy PZN (IVSI) lub Zawodowi Instruktorzy PZN (ISIA). Naszym celem jest zapewnienie Twoim dzieciom i Tobie najwyższego poziomu szkolenia.

Tabela systemu szkolenia na podstawie www.sitn.pl.

Legitymacje instruktorskie

Poniżej przedstawiamy dwa rodzaje legitymacji, którymi posługują się instruktorzy SITN PZN w Polsce. Uprawnienia IVSI i ISIA mają za zadanie zunifikować kompetencje instruktorów na całym świecie bez względu na kraj i system szkolenia.

1. Legitymacja Zawodowego Instruktora PZN (ISIA) z testem C.T.T Dokument potwierdza najwyższe obecnie kwalifikacje w Polsce i jest rozpoznawana na całym świecie. Poniżej podajemy przykład na podstawie legitymacji szefa szkoły Ski Planet — Łukasza Kalemby.

2. Legitymacja Instruktora SITN PZN (IVSI)
Dokument pozwala na prowadzenie szkoleń na wszystkich poziomach nauczania, pracę za granicą, np. w Trentino we Włoszech. Daje też prawo do otrzymania legitymacji międzynarodowego instruktora amatora IVSI:

Wzór ze strony www.pzn.pl.

Tłumaczymy pojęcia:

PZN — Polski Związek Narciarski

Uprawnienia Instruktora PZN są gwarancją poziomu jazdy technicznej. PZN organizuje szkolenia instruktorów, zawodników oraz zawody sportowe we wszystkich sportach śnieżnych. PZN jest członkiem Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS), odpowiada również za promocję, organizację oraz rozwój narciarstwa w Polsce. Legitymacja PZN pozwala na dalsze podwyższanie kwalifikacji – aż do stopnia Instruktora Zawodowego (ISIA).
https://www.pzn.pl/

SITN — Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa

SITN ustala program kształcenia zawodowego nauczycieli sportów zimowych. SITN PZN jest członkiem międzynarodowych federacji instruktorskich IVSI i ISIA. Jest jedynym oficjalnym przedstawicielem polskich instruktorów w organizacjach międzynarodowych (INTERSKI).

IVSI — Międzynarodowy Związek Instruktorów Amatorów

Jest to pozarządowa organizacja non-profit zrzeszająca instruktorów amatorów z całego świata. Skupia się na rozwoju i poziomie edukacji w sportach zimowych, odpowiada za ich promocję oraz bada ich wpływ na życie społeczne i ekonomiczne. Instruktor amator PZN ma prawo do posługiwania się legitymacją IVSI.
https://ivsi.info/

ISIA — Międzynarodowe Stowarzyszenie Instruktorów Narciarstwa

ISIA jest gwarantem najwyższych kompetencji instruktora. Do Stowarzyszenia ISIA należy 40 krajów na całym świecie. Głównym celem ISIA jest zapewnienie jakości, najwyższych standardów jazdy technicznej i systemu nauczania we wszystkich organizacjach członkowskich. Instruktor PZN musi przeprowadzić min. 450 godzin szkoleń, aby przystąpić do egzaminu ISIA.
https://isia.ski/

C.T.T — Europejski Certyfikat Kompetencji, inaczej EURO test umożliwia uprawnionym wykonywania przez nich usług szkoleniowych w krajach alpejskich UE.

Zapoznaj się z naszymi szkoleniami z wykwalifikowanymi instruktorami.