Jak w każdej innej dziedzinie na świecie, edukacja jest gwarancją jakości.

Oprócz umiejętności technicznych dobry instruktor potrafi przekazać swoją wiedzę. Nie wystarczy dobrze jeździć technicznie, aby szkolić innych. Certyfikat Instruktora narciarstwa PZN poziomu IVSI lub Instruktora Zawodowego PZN poziomu ISIA wymaga wielu lat treningu, szkoleń i zdania wymagających egzaminów.

Szukając dobrego instruktora łatwo pogubić się w drabinie kompetencji. Tłumaczymy pojęcia:

PZN — Polski Związek Narciarski

Odpowiada za promocję, organizację oraz rozwój narciarstwa w Polsce. Organizuje szkolenia zawodników, instruktorów oraz zawody sportowe. PZN jest członkiem Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS).

https://www.pzn.pl/

Uprawnienia Instruktora PZN są gwarancją poziomu jazdy technicznej. Umożliwiają dalsze podwyższanie kwalifikacji międzynarodowych – aż do stopnia Instruktora Zawodowego (ISIA).

SITN — Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa

Jest jedynym oficjalnym przedstawicielem polskich instruktorów w organizacjach międzynarodowych (INTERSKI). SITN ustala program kształcenia zawodowego nauczycieli sportów zimowych. SITN PZN jest członkiem międzynarodowych federacji instruktorskich IVSI i ISIA.

Certyfikat SITN PZN potwierdza najwyższe kwalifikacje nauczyciela sportów zimowych i jest rozpoznawany na całym świecie (z wyjątkiem Francji).http://www.sitn.pl/sitn/

IVSI — Międzynarodowy Związek Instruktorów Amatorów

Jest to pozarządowa organizacja non-profit zrzeszająca instruktorów amatorów z całego świata. Skupia się na rozwoju i poziomie edukacji w sportach zimowych, odpowiada za ich promocję oraz bada ich wpływ na życie społeczne i ekonomiczne. Instruktor PZN ma prawo do posługiwania się legitymacją IVSI. https://ivsi.info/

ISIA — Międzynarodowe Stowarzyszenie Instruktorów Narciarstwa

Do ISIA należy 40 krajów na całym świecie. Głównym celem ISIA jest zapewnienie jakości, najwyższych standardów jazdy technicznej i systemu nauczania we wszystkich organizacjach członkowskich. Instruktor PZN musi przeprowadzić min. 450 godzin szkoleń, aby przystąpić do egzaminu ISIA. https://isia.ski/

ISIA jest gwarantem najwyższych kompetencji instruktora.
Nasi instruktorzy posiadają minimum poziom Instruktora PZN IVSI. Większość instruktorów Ski Planet to Nauczyciele Zawodowi PZN ISIA.

Poniżej przedstawiamy tabelę systemu szkoleń na podstawie informatora Polskiego Związku Narciarskiego. Celem Ski Planet jest zapewnienie Ci najwyższego poziomu szkolenia!