Jak w każdej innej dziedzinie na świecie, tak samo w narciarstwie, tylko doświadczenie i wykształcenie są gwarancją jakości. Nie wystarczy dobrze jeździć technicznie na nartach, aby szkolić innych. Certyfikat profesjonalnego Instruktora narciarstwa SITN PZN poziomu ISIA lub IVSI wymaga wielu lat treningu, szkoleń i zdania wymagających egzaminów.

W Ski Planet wszyscy instruktorzy to Instruktorzy PZN lub Zawodowi Instruktorzy PZN ISIA. Naszym celem jest zapewnienie Twoim dzieciom i Tobie najwyższego poziomu szkolenia.

Tabela systemu szkolenia na podstawie www.sitn.pl.

O jaki rodzaj legitymacji mogę pytać swojego przyszłego instruktora?

Poniżej przedstawiamy dwa rodzaje legitymacji, którymi posługują się profesjonalni instruktorzy.

  1. Legitymacja Zawodowego Instruktora PZN (ISIA) z testem C.T.T potwierdza najwyższe obecnie kwalifikacje w Polsce i jest rozpoznawana na całym świecie. Przykład legitymacji szefa szkoły Ski Planet — Łukasza Kalemby.
Legitymacja Zawodowego Instruktora ISIA — awers
Legitymacja Zawodowego Instruktora ISIA — rewers

2. Legitymacja Instruktora SITN PZN pozwala na prowadzenie szkoleń na wszystkich poziomach nauczania, pracę za granicą np. w Trentino we Włoszech. Daje też prawo do otrzymania legitymacji międzynarodowego instruktora amatora IVSI.

Wzór legitymacji Instruktora SITN PZN ze strony www.pzn.pl – awers
Wzór legitymacji Instruktora SITN PZN ze strony www.pzn.pl – rewers

Tłumaczymy pojęcia:

PZN — Polski Związek Narciarski

Organizuje szkolenia instruktorów, zawodników oraz zawody sportowe. PZN jest członkiem Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS). PZN odpowiada również za promocję, organizację oraz rozwój narciarstwa w Polsce.

Uprawnienia Instruktora PZN są gwarancją poziomu jazdy technicznej. Legitymacja PZN pozwala na dalsze podwyższanie kwalifikacji – aż do stopnia Instruktora Zawodowego (ISIA).
https://www.pzn.pl/

SITN — Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa

SITN ustala program kształcenia zawodowego nauczycieli sportów zimowych. SITN PZN jest członkiem międzynarodowych federacji instruktorskich IVSI i ISIA. Jest jedynym oficjalnym przedstawicielem polskich instruktorów w organizacjach międzynarodowych (INTERSKI).

IVSI — Międzynarodowy Związek Instruktorów Amatorów

Jest to pozarządowa organizacja non-profit zrzeszająca instruktorów amatorów z całego świata. Skupia się na rozwoju i poziomie edukacji w sportach zimowych, odpowiada za ich promocję oraz bada ich wpływ na życie społeczne i ekonomiczne. Instruktor amator PZN ma prawo do posługiwania się legitymacją IVSI.
https://ivsi.info/

ISIA — Międzynarodowe Stowarzyszenie Instruktorów Narciarstwa

ISIA jest gwarantem najwyższych kompetencji instruktora. Do Stowarzyszenia ISIA należy 40 krajów na całym świecie. Głównym celem ISIA jest zapewnienie jakości, najwyższych standardów jazdy technicznej i systemu nauczania we wszystkich organizacjach członkowskich. Instruktor PZN musi przeprowadzić min. 450 godzin szkoleń, aby przystąpić do egzaminu ISIA.
https://isia.ski/

C.T.T — Europejski Certyfikat Kompetencji, inaczej EURO test umożliwia uprawnionym wykonywania przez nich usług szkoleniowych w krajach alpejskich UE.